Θεραπεία

Η θεραπεία του ασθενή μας, βασισμένη στην Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση, βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Για αυτόν τον λόγο, φτιάξαμε για εσάς ενα πλάνο με τα στάδια θεραπείας έτσι ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε τη διαδικασία απο την οποία θα περάσετε κατά την θεραπεία σας στο κεντρο φυσικοθεραπείας μας.

Η θεραπεία του ασθενή μας, βασισμένη στην Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση, βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Για αυτόν τον λόγο, φτιάξαμε για εσάς ενα πλάνο με τα στάδια θεραπείας έτσι ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε τη διαδικασία απο την οποία θα περάσετε κατά την θεραπεία σας στο κεντρο φυσικοθεραπείας μας.

Η θεραπεία του ασθενή μας, βασισμένη στην Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση, βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Για αυτόν τον λόγο, φτιάξαμε για εσάς ενα πλάνο με τα στάδια θεραπείας έτσι ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε τη διαδικασία απο την οποία θα περάσετε κατά την θεραπεία σας στο κεντρο φυσικοθεραπείας μας.

Η θεραπεία του ασθενή μας, βασισμένη στην Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση, βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Για αυτόν τον λόγο, φτιάξαμε για εσάς ενα πλάνο με τα στάδια θεραπείας έτσι ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε τη διαδικασία απο την οποία θα περάσετε κατά την θεραπεία σας στο κεντρο φυσικοθεραπείας μας.


Στάδια θεραπείας

Timeline with Cards

1. Αξιολόγηση

 • Λειτουργική παθολογία
 • Συλλογή & Ανάλυση βιομετρικών στοιχείων

2. Θεραπευτικό πλάνο

Develop a personalized treatment plan based on the assessment.

3. Θεραπεία

 • Παθητική
  • φ.μ
  • Manual therapy
 • Ενεργητική
  • Ασκήσεις
  • Εκμάθηση θέσεων / κινήσεων

4. Συμβουλευτική για μελλοντική αντιμετώπιση

Guidance for future management and prevention of injuries.

5. Διαρκής Υποστήριξη με το Clinical Pilates

Continuous support and training with Clinical Pilates.

Ακολουθήστε μας στo TikTok

@mavropanos.physio

Σύγχρονες θεραπευτικές μέθοδοι

TECAR

Loren Ipsum

Βελονισμός

Loren Ipsum

Κρουστικός Υπέρηχος

Loren Ipsu