Μηχανήματα

TECAR

Η ασβεστοποιός τενοντοπάθεια είναι το αποτέλεσμα μίας χρονίως υποτροπιάζουσας τενοντοπάθειας στον καταφυτικό τένοντα του υπερακανθίου μυός.

Υπάρχουν αποτελεσματικές επιλογές θεραπείας με στόχο την αναλγησία και τη λειτουργική αποκατάσταση και η πρόγνωση της θεραπείας για τη συγκεκριμένη πάθηση είναι συνήθως αρκετά καλή.