Στρες και Βελονισμός: Μια Εξειδικευμένη Θεραπευτική Προσέγγιση

Στρες και Βελονισμός: Μια Εξειδικευμένη Θεραπευτική Προσέγγιση

Όλοι μας, σε κάποια φάση της ζωής μας έχουμε βιώσει αρνητικά συναισθήματα, άγχος ή κάποιας μορφής ψυχοσωματικά συμπτώματα. Αυτή είναι μία φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού στην παρουσία κινδύνου και ονομάζεται στρες. Ως εκ τούτου, το στρες είναι ένα απόλυτα φυσιολογικό…