Βελονισμός στον Αθλητισμό: Διαχείριση του Αθλητικού Στρες, Προετοιμασία και Αποκατάσταση

Βελονισμός στον Αθλητισμό: Διαχείριση του Αθλητικού Στρες, Προετοιμασία και Αποκατάσταση

Είναι τελικά ο βελονισμός στον αθλητισμό το κλειδί στη διαχείριση του αθλητικού στρες; Τα τελευταία χρόνια, ο βελονισμός στον αθλητισμό έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται με αύξοντες ρυθμούς, τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Συγκεκριμένα, πολλοί αθλητές είτε σε…